TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRLERİ


AK PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK PARTİ Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK PARTİ Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz

25 Kasım 2015 Çarşamba

İdare Amirlerinin görevleri

MADDE 17– İdare amirlerinin görevleri şunlardır :

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talimatına uygun olarak yürütmekte Başkana yardımcı olmak;

2. Özel törenleri idare etmek;

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine ilişkin tekliflerini Başkana sunmak;

4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak.

İdare amirleri sükûn ve düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağlanması ve gereken hallerde muhafız taburunun ve emniyet kuvvetinin kullanılmasında Başkanlığın yürütme vasıtalarıdır; ortak sorumluluk içinde görev yaparlar ve yetki kullanırlar; tatil ve araverme sırasında sıra ile Ankara’da otururlar, bu sırayı Başkan tespit eder.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.